نهایت

هویت گل زیبایی است و زیبایی عشق درتقدیم گل

نهایت

کی میدونه نهایت قصه چی میشه؟ کی میدونه قراره ما آخر قصه آدم بدای قصه باشیم یا آدم خوبا؟
دنیا خیلی عجیبه…خیلی باید مراقب بود اما میشه بهترین بود…بهترین خودت…
نهایت قصه رو خودت میسازی..میخوای چجوری باشه؟
بسازش❤
متن و عکس:چکاوک

دیدگاهی بنویسید

نوشته های مرتبط

جستجو کنید