گل

هویت گل زیبایی است و زیبایی عشق درتقدیم گل

گل رز

گل رز

رز نوعی بوته گل است. نام آن از کلمه لاتین رزا نشات گرفته است. گل های رز در رنگ های متفاوت، چه قرمز چه زرد، و گاهی سفید و بنفش وجود دارند. رزها به خانواده ای از گیاهان به نام روزاکایی تعلق دارند. تمام رزها اصالتا رزهایی وحشی اند و دربخش های مختلف کره پهناور […]

ادامه مطلب

جستجو کنید