فقط تا اول ماه مبارک رمضان

تخفیف اشتراکهای گلیسم

تیم گلیسم به مناسبت ماه مبارک رمضان برای دوستداران گل و زیبایی تخفیف ویژه ای در نظر دارد که دوستان عزیز تا پایان ماه مبارک رمضان اشراک های گلیسم را با تخفیف ویژه ای داشته باشند